Home / Mata Pelajaran

Mata Pelajaran

Senarai Mata pelajaran yang di tawarkan

MENENGAH RENDAH

Bahasa Melayu
Bahasa Arab
Bahasa Inggeris
Matematik
Kemahiran Hidup
Asas Sains Komputer
Reka Bentuk Teknologi
Sejarah
Geografi
Sains
Pendidikan Agama Islam
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
Pendidikan Sivik dan Kenegaraan

Pilihan

Pendidikan Muzik
Pendidikan Seni Visual
Bahasa Jepun
Bahasa Perancis
Bahasa Mandarin

MENENGAH ATAS

Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Matematik
Matematik Tambahan
Sejarah
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
Pendidikan Sivik dan Kenegaraan

Sains Agama

Bahasa Arab
Kimia
Biologi
Fizik
Pendidikan Quran Sunnah
Pendidikan Syariah Islamiah

Sains Tulen

Kimia
Biologi
Fizik
Pendidikan Islam