Home / Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan

WUJUD UNTUK MEMBERI KEMUDAHAN PERKEMBANGAN DAN PENYUBURAN POTENSI PELAJAR KE TAHAP OPTIMUM MENGIKUT KEMAMPUAN PELAJAR DALAM BIDANG KURIKULUM, KOKURIKULUM, DISIPLIN DAN BINA INSAN BERPAKSIKAN FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM DAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN.

KAMI BERUSAHA AKAN MENCAPAI HASRAT INI MELALUI

SUASANA PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG KONDUSIF UNTUK MELAHIRKAN PELAJAR BERKELULUSAN

PT3 : 100% A SETIAP MATA PELAJARAN

SPM : 100% A SETIAP MATA PELAJARAN TERAS

             70% A BAGI MATA PELAJARAN ELEKTIF

 • Program pengajaran dan pembelajaran terancang.
 • Guru pencetus motivasi dan berwawasan.
 • Bahan Bantu mengajar mencukupi dan terkini.
 • Penyeliaan semua guru yang berterusan.
 • Program peningkatan profesionalisma guru terancang.
 • Program peningkatan ikhtisas pengurusan terancang.

MEWUJUDKAN PELUANG YANG MELUAS UNTUK PERKEMBANGAN BAKAT DAN POTENSI PELAJAR DALAM BIDANG KOKURIKULUM KE PERINGKAT MSSD, MSSN/ DAN MEWAKILI NEGERI DAN ZON PESTA PERDANA MENTERI

SBP DALAM SETIAP PERTANDINGAN YANG DISERTAI.

 • Program bakat dan kemahiran yang terancang.
 • Pendedahan yang meluas melalui latihan dan pertandingan.
 • Kemudahan dan peralatan aktiviti kokurikulum yang mencukupi.

PEMBINAAN SAHSIAH PELAJAR YANG LUHUR, POSITIF KE ARAH INSAN KAMIL

 • Program bina insan, peningkatan disiplin dan sentuhan minda yang terancang.
 • Pembentukan sahsiah murni melalui kefahaman ilmu, penghayatan dan amalan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.