Home / Sistem Rumah

Sistem Rumah

SISTEM RUMAH

Sistem Rumah membahagikan murid kepada 4 buah rumah iaitu Helium ( Merah ), Kripton ( Kuning ), Radon ( Biru ) dan Xenon ( Hijau ).

Setiap murid antara rumah diterapkan nilai budaya saing, kesungguhan, rasa cintakan rumah, nilai kreativiti dalam membangunkan rumah masing-masing ke arah pencapaian ANUGERAH RUMAH TERBILANG  setiap tahun.

Setiap rumah berperanan dalam mengumpulkan mata merit dalam aspek Akademik, Kepimpinan, Sahsiah & Disiplin, 3K dan Khidmat Bakti serta berusaha mengelakkan daripada dikenakan tindakan demerit yang mengurangkan mata rumah.

ANUGERAH RUMAH TERBILANG

2009     KRIPTON
2010     XENON
2011     HELIUM
2012     HELIUM
2013     RADON
2014     KRIPTON
2015     HELIUM
2016 KRIPTON